Massmedica

O Synolis VA

TERAPIA NOWEJ GENERACJI

Synolis V-A to szwajcarski, innowacyjny produkt stosowany w terapii choroby zwyrodnienia stawów. Dzięki unikalnej kombinacji soli sodowej kwasu hialuronowego (NaHA) i Sorbitolu, pozwala osiągnąć efekty niemożliwe do osiągnięcia przez dotychczas stosowane wisko-suplementacje.

Synolis V-A jest jedynym preparatem na rynku zawierającym Sorbitol, który działa przeciwbólowo, a także posiada właściwości powstrzymujące proces zapalny.

Zastrzyk dostawowy Synolis V-A znacząco redukuje ból w stawie już po pierwszym podaniu, a efekt może utrzymywać się nawet do roku.

TRZY EFEKTY ZASTRZYKU

1. Szybkie działanie przeciwbólowe:
Synolis V-A zapewnia szybkie działanie przeciwbólowe, ( około 50% redukcji bólu już po pierwszym zastrzyku), podczas gdy przy stosowaniu innych hialuronianów proces ten zajmuje kilka tygodni.

2. Spowolnienie procesu zapalnego degenerującego chrząstkę stawową:
Synolis V-A działa aktywnie na proces osteoartrozy poprzez swoje właściwości przeciwzapalne, dzięki zastosowaniu Sorbitolu eliminującego wolne rodniki.

3. Odtworzenie właściwości reologicznych płynu stawowego – poprawa mobilności stawu.
Synolis V-A odtwarza lepko – elastyczne właściwości płynu stawowego. Dzięki eliminacji wolnych rodników Synolis V-A chroni płyn stawowy przed ponowną degradacją.

ALTERNATYWA DLA ZASTRZYKÓW STERYDOWYCH

Dzięki szybkiemu działaniu przeciwbólowemu i redukcji procesu zapalnego Synolis V-A jako jedyna wisko-suplementacja stanowi alternatywę dla zastrzyków ze sterydów, pozostając jednocześnie preparatem wolnym od efektów ubocznych.

działaniezmniejszenie bólu
(1 tydzień później)
% reagujący
odbarczenie (odessanie nadmiaru płynu stawowego) 20% w skali VAS 70%
odbarczenie + iniekcja NaHA 20% w skali VAS 70%
odbarczenie + iniekcja sterydów 50% w skali VAS 60%
odbarczenie + iniekcja Synolis V-A 50% w skali VAS 80%

NATURALNE WŁASNOŚCI BIOMECHANICZNE

Większość dostępnych na rynku zastrzyków dostawowych zawiera standardową ilość 2 ml preparatu.

Różnią się one znacznie ilością substancji aktywnej - kwasu hialuronowego. Synolis V-A oferuje jedną z najwyższych dostępnych zawartość - 40mg NaHA w 2ml zastrzyku.

Synolis V-A ma doskonałe właściwości biomechaniczne, maksymalnie zbliżone do naturalnych parametrów lepko-­elastycznych płynu stawowego (ilustracje 1 i 2 poniżej, ilustracja 3 – porównanie ze standardowym preparatem do wisko – suplementacji)

Ilustracja - porównanie

W odróżnieniu od wielu innych preparatów, kwas hialuronowy używany do produkcji Synolis V-A, nie pochodzi od zwierząt (standardowym źródłem kwasu są grzebienie kogutów), lecz jest uzyskiwany w drodze biofermentacji, co zmniejsza znacząco ryzyko reakcji alergicznej. Gwarantuje też najwyższą czystość produktu.

OCHRONA STAWU

Wiele publikacji naukowych wskazuje na wolne rodniki, jako czynnik powodujący zniszczenie tkanek w stawie oraz wpływający na proces zapalny. Sorbitol wychwytując i neutralizując wolne rodniki chroni staw i płyn stawowy.

Efekty działania Sorbitolu to:

  1. Zmniejszenie stanu zapalnego.
    Wolne rodniki przyciągają makrofagi, komórki będące ważnym ogniwem procesu zapalnego. Redukując koncentrację wolnych rodników, Sorbitol zapobiega migracji makrofagów do płynu stawowego, zmniejszając w ten sposób stan zapalny i ból.
  1. Ochrona kwasu hialuronowego (NaHA) w stawie.
    Wolne rodniki bezpośrednio niszczą kwas hialuronowy zawarty w płynie stawowym. Zmniejszanie ich koncentracji wpływa na zachowanie prawidłowych właściwości lepko-elastycznych płynu. Dzięki temu efekty terapii utrzymują się dłużej.

PROTOKÓŁ KLINICZNY

W zaawansowanej osteoartrozie Synolis V-A należy podawać raz na tydzień przez kolejne trzy tygodnie. W lżejszych stadiach choroby zastrzyki można wykonywać rzadziej. Lekarz prowadzący, na podstawie wyników pierwszego zastrzyku, oceni ilość i częstotliwość kolejnych iniekcji.

Rezultaty:

* 50% zmniejszenia bólu po pierwszym zastrzyku

* 7 na 10 pacjentów odczuwa zmniejszenie bólu do poziomu akceptowalnego po pierwszym zastrzyku